• Câu hỏi:

  Cho hàm số y = f(x) xác định trên R và có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. Hàm số đồng biến trên mỗi (-1;0) và \((1; + \infty )\)
  • B. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng \(( - \infty , - 1)\) và (0; 1).
  • C.  Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1; 1)
  • D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng (-1; 0) và \(\left( {1; + \infty } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC