• Câu hỏi:

  Cho hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (a;b) Mệnh đề nào sau đây sai?

  • A. Hàm số y = f(x + 1) đồng biến trên khoảng (a;b).
  • B. Hàm số y = f(x + 1) đồng biến trên khoảng (a;b).
  • C. Hàm số y = f(x) + 1 đồng biến trên khoảng (a;b).
  • D. Hàm số y = -f(x) - 1 nghịch biến trên khoảng (a;b)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC