• Câu hỏi:

  Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí số 9 tính từ mã mở đầu nhưng không làm xuất hiện mã kết thúc. Chuỗi polipeptit tương ứng do gen này tổng hợp 

  • A. mất một axit amin ở vị trí thứ 3 trong chuỗi polipeptit.
  • B. thay đổi một axit amin ở vị trí thứ 3 trong chuỗi polipeptit.
  • C. có thể thay đổi một axit amin ở vị trí thứ 2 trong chuỗi polipeptit. 
  • D. có thể thay đổi các axit amin từ vị trí thứ 2 về sau trong chuỗi polipeptit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC