• Câu hỏi:

  Điều không đúng khi cho rằng: Ở các loài đơn tính giao phối, nhiễm sắc thể giới tính 

  • A. chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục của cơ thể.
  • B.  chỉ gồm một cặp, tương đồng ở giới này thì không tương đồng ở giới kia.
  • C. không chỉ mang gen quy định giới tính mà còn mang gen quy định tính trạng thường. 
  • D.  của các loài thú, ruồi giấm con đực là XY con cái là XX.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC