YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp so với chuỗi pôlipeptit do gen bình thường tổng hợp có số axit amin bằng nhau nhưng khác nhau ở axit amin thứ 80. Đột biến điểm trên gen cấu trúc này thuộc dạng 

  • A. thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba thứ 80.
  • B. mất một cặp nuclêôtit ở vị trí thứ 80.
  • C.  thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba thứ 81. 
  • D.  thêm một cặp nuclêôtit vào vị trí 80.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 44926

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON