YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nào thì prôtêin ức chế làm ngưng hoạt động của opêron Lac? 

  • A.  Khi môi trường có nhiều lactôzơ.
  • B. Khi môi trường không có lactôzơ.
  • C. Khi có hoặc không có lactôzơ. 
  • D. Khi môi trường có lactôzơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 44916

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON