RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp với điện dung C thay đổi được. Đặt vào đoạn mạch một điện áp xoay chiều \(u = 100\sqrt 2 \cos 100\pi t\) V. Điều chỉnh C đến giá trị  \(C = {C_1} = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }\) F hay \(C = {C_1} = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{{3\pi }}\) F thì mạch tiêu thụ cùng công suất nhưng cường độ dòng điện trong mạch tương ứng lệch pha nhau 1200. Điện trở thuần R bằng

  • A. \(\frac{{100}}{{\sqrt 3 }}\,\) \(\Omega \).       
  • B. 100 \(\Omega \).       
  • C. 120 \(\Omega \).       
  • D. 200 \(\Omega \).       

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA