YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một nguồn điện có suất điện động là ξ, công của nguồn là A, q là độ lớn điện tích dịch chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là: 

  • A. A = qξ.           
  • B. q = Aξ.     
  • C. ξ = qA.    
  • D.  A = q2ξ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Công của nguồn điện A = qξ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>