AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo đặt theo phương ngang. Từ vị trí cân bằng người ta kéo vật ra 10 cm rồi thả nhẹ, vật dao động điều hòa với chu kì π s, khi vật ở vị trí có độ lớn gia tốc a thì người ta giữ cố định một điểm trên lò xo. Sau đó vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ \(2,5\sqrt 7 \) cm và chu kì \(\frac{\pi }{{\sqrt 2 }}\) s. Giá trị của a là 

  • A. 0,25 m/s2.      
  • B. 0,02 m/s2.     
  • C. 0,28 m/s2.        
  • D. 0,20 m/s2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>