AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong động cơ không đồng bộ ba pha, tốc độ quay của rôto 

  • A. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.      
  • B. lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
  • C. có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tốc độ quay của từ trường.      
  • D. bằng tốc độ quay của từ trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Trong động cơ không đồng bộ ba pha tốc độ quay của roto luôn nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>