AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hạt nhân X phóng ra tia phóng xạ và biến thành hạt nhân Y bền. Biết chu kì bán rã của chất X là T. Khảo sát một mẫu chất thấy:

  + Ở thời điểm t = 0, mẫu chất là một lượng X nguyên chất.  

  + Ở thời điểm t, tỉ số khối lượng của Y và X trong mẫu là k.

  + Ở thời điểm 2t, tỉ số khối lượng của Y và X trong mẫu là 8k.

  + Ở thời điểm 3t, tỉ số số hạt của Y và X trong mẫu là 

  • A. 30.               
  • B. 60.          
  • C.  270.                       
  • D. 342.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA