AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mắt không có tật là mắt 

  • A. khi quan sát ở điểm cực viễn mắt phải điều tiết. 
  • B. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trước màng lưới.
  • C. khi quan sát ở điểm cực cận mắt không phải điều tiết. 
  • D. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên màng lưới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Mắt không có tật là mắt khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên màn lưới.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>