AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho khối lượng proton mp = 1,0073 u, của nơtron là mn = 1,0087 u và của hạt nhân  là mα = 4,0015u và 1uc2 = 931,5 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân là 

  • A. 0,03 MeV.           
  • B. \({\rm{4,55}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 18}}}}{\rm{J}}.\) 
  • C. \({\rm{4,88}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 15}}}}\,{\rm{J}}.\)
  • D. 28,41 MeV.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Năng lượng liên kết của hạt nhân:  \({E_{lk}} = \left( {2.1,0073 + 2.1,0087 - 4,0015} \right)931,5 = 28,41\) MeV.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>