ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dây tóc của một bóng đèn khi chưa mắc vào mạch có điện trở là 24Ω. Mỗi đoạn dài 1cm của dây tóc này có điện trở là 1,5Ω. Tính chiều dài của toàn bộ sợi dây tóc của bóng đèn đó.

  • A. 24cm
  • B. 12cm
  • C. 16cm
  • D. 10cm
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cứ 1 cm dây tóc có điện trở là 1,5Ω

  x cm dây tóc có điện trở là 24Ω

  \( \Rightarrow x = \frac{{24 \times 1}}{{1,5}} = 16cm\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 41470

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1