YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Một đoạn dây dẫn bằng đồng dài l1=10m có điện trở R1 và một dây dẫn bằng nhôm dài l2=5m có điện trở R2. Câu trả lời nào dưới đây là đúng khi so sánh R1 và R2?

  • A. R1=2R2
  • B. R1<2R2         
  • C. R1>2R2
  • D. D. Không đủ điều kiện để so sánh R1 với R2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D. Không đủ điều kiện để so sánh R1 với R2.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5985

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON