ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

   Một đoạn dây dẫn bằng đồng dài l1=10m có điện trở R1 và một dây dẫn bằng nhôm dài l2=5m có điện trở R2. Câu trả lời nào dưới đây là đúng khi so sánh R1 và R2?

  • A. R1=2R2
  • B. R1<2R2         
  • C. R1>2R2
  • D. D. Không đủ điều kiện để so sánh R1 với R2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D. Không đủ điều kiện để so sánh R1 với R2.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5985

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON