ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một dây dẫn dài 120m được dùng đế quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA.Tính điện trở của cuộn dây.
   

  • A. \(24 \Omega\)
  • B. \(12 \Omega\)
  • C. \(48 \Omega\)
  • D. \(6\Omega\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điện trở của cuộn dây:

  \(R=\frac{U}{I}=\frac{30}{0,125}=24 \Omega\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5989

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON