ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện, một dây dài 2m có điện trở R1 và dây kia dài 6m có điện trở R2. Tính tỉ số \(\frac{R_{1}}{R_{2}}\)

   

  • A. 6\(\Omega\)
  • B. 3\(\Omega\)
  • C. 2\(\Omega\)
  • D. \(\frac{1}{3}\Omega\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(r=\frac{R_{1}}{R_{2}}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}\Omega\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 5988

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1