ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện, một dây dài 2m có điện trở R1 và dây kia dài 6m có điện trở R2. Tính tỉ số \(\frac{R_{1}}{R_{2}}\)

   

  • A. 6\(\Omega\)
  • B. 3\(\Omega\)
  • C. 2\(\Omega\)
  • D. \(\frac{1}{3}\Omega\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(r=\frac{R_{1}}{R_{2}}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}\Omega\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5988

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON