ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một dây dẫn dài 120m được dùng đế quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA. Mỗi đoạn dài 1m của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?

  • A. \(3{\rm{\Omega }}\)
  • B. \(4{\rm{\Omega }}\)
  • C. \(2{\rm{\Omega }}\)
  • D. \(1{\rm{\Omega }}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điện trở cuộn dây là:

   \(R = \frac{U}{I} = \frac{{30}}{{0,125}} = 240{\rm{\Omega }}\)

  Mỗi đoạn dài 1m của dây dẫn có điện trở là :

  \(r = \frac{R}{l} = \frac{{240}}{{120}} = 2{\rm{\Omega }}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 41469

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1