YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đường dây dẫn của một mạng điện trong gia đình nếu nối dài liên tiếp với nhau sẽ có chiều dài tổng cộng là 500m và điện trở của mỗi đoạn có chiều dài 1m của đường dây này có điện trở trung bình là 0,02Ω. Tính điện trở tổng cộng của toàn bộ đường dây dẫn nối dài liên tiếp này.

  • A. \(5{\rm{\Omega }}\)
  • B. \(10{\rm{\Omega }}\)
  • C. \(8{\rm{\Omega }}\)
  • D. \(12{\rm{\Omega }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cứ 1 m dây có điện trở trung bình là 0,02Ω

  500 m dây có điện trở trung bình là xΩ

  \( \Rightarrow x = \frac{{0,02 \times 500}}{1} = 10{\rm{\Omega }}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 41471

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON