ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đoạn dây dẫn nối từ cột điện vào một gia đình có chiều dài tổng cộng là 50m và có điện trở tổng cộng là 0,5Ω. Hỏi mỗi đoạn dài 1m của dây này có điện trở là bao nhiêu?

  • A. \(0,01{\rm{\Omega }}\)
  • B. \(0,1{\rm{\Omega }}\)
  • C. \(0,05{\rm{\Omega }}\)
  • D. \(0,15{\rm{\Omega }}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cứ 50 m dây dẫn có điện trở là 0,5Ω

  1m dây dẫn có điện trở là xΩ

  \( \Rightarrow x = \frac{{0,5 \times 1}}{{50}} = 0,01{\rm{\Omega }}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 41472

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1