ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?

  • A. Vật liệu làm dây dẫn.   
  • B. Khối lượng của dây dẫn.
  • C. Chiều dài của dây dẫn.           
  • D. Tiết diện của dây dẫn.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B Tiết diện của dây dẫn.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5986

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF