• Câu hỏi:

  Cho một khối lăng trụ có thể tích là \({a^3}\sqrt 3 \), đáy là tam giác đều cạnh \(a\). Tính chiều cao \(h\) của khối lăng trụ.

  • A. \(h = 4a\).
  • B. \(h = 3a\).
  • C. \(h = 2a\).
  • D. \(h = a\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(h = \frac{V}{S} = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}}} = 4a\).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC