• Câu hỏi:

  Cho khối đa diện \(ABCDA'B'C'D'EF\) có \(AA',BB',CC',DD'\) đều bằng 18 và cùng vuông góc với \(\left( {ABCD} \right)\). Tứ giác \(ABCD\) là hình chữ nhật, \(AB = 18,BC = 25\), \(EF\) song song và bằng \(B'C'\); điểm \(E\) thuộc mặt phẳng \(\left( {ABB'A'} \right)\), điểm \(F\) thuộc mặt phẳng \(\left( {CDD'C'} \right)\), khoảng cách từ \(F\) đến \(\left( {ABCD} \right)\) bằng 27. Tính thể tích \(V\) của khối đa diện \(ABCDA'B'C'D'EF\).

  • A. \(V = 12150\) (đvtt).
  • B. \(V = 9450\) (đvtt).
  • C. \(V = 10125\) (đvtt).
  • D. \(V = 11125\) (đvtt).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  * Ta có: \({V_{ABCDA'B'C'D'EF}} = {V_{ABB'EA'.DCC'FD'}} = {S_{DCC'FD'}}.BC\),

  với \({S_{DCC'FD'}} = {S_{CDD'C'}} + {S_{C'D'F}} = 18.18 + \frac{1}{2}.18.\left( {27 - 18} \right) = 405\).

  Suy ra: \({V_{ABCDA'B'C'D'EF}} = 405.25 = 10125\).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC