YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình hộp \(ABCD.A'B'C'D'\) có thể tích bằng \(V\). Gọi \(E,{\rm{ }}F\) lần lượt là trung điểm của \(DD',{\rm{ }}CC'\). Khi đó, tỉ số \(\frac{{{V_{EABD}}}}{{{V_{BCDEF}}}}\) bằng:

  • A. \(1\).
  • B. \(\frac{2}{3}\).
  • C. \(\frac{1}{2}\).
  • D. \(\frac{1}{3}\). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  * Xét trường hợp đặc biệt khi \(ABCD.A'B'C'D'\) là hình hộp chữ nhật, với \(AA' = a,AB = b,AD = c\).

  \({V_{E.ABD}} = \frac{1}{3}{S_{ABD}}.ED = \frac{1}{3}.\frac{1}{2}AB.AD.ED = \frac{{abc}}{{12}}\),

  \({V_{B.CDEF}} = \frac{1}{3}{S_{CDEF}}.BC = \frac{1}{3}.CD.DE.BC = \frac{{abc}}{6}\).

  Vậy \(\frac{{{V_{EABD}}}}{{{V_{B.CDEF}}}} = \frac{1}{2}\).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17510

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON