AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y=f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên 

  Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  • A. Hàm số có đúng hai cực trị
  • B. Hàm số có điểm cực tiểu là -2
  • C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.
  • D. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 đạt cực tiểu tại x = -1 và x = 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dựa vào định nghĩa cực trị và bảng biến thiên.

  Chọn đáp án D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>