YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hàm số y = f(x) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  • A. Hàm số đã cho có đúng một cực trị.
  • B. Hàm số đã cho không có giá trị cực đại.  
  • C. Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.
  • D. Hàm số đã cho không có giá trị cực tiểu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số có hai điểm cực trị.

  Lưu ý: Hàm số \(f(x)\) vẫn có thể có cực trị tại điểm \(x_0\) mà tại đó \(f'(x)\) không xác định.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3129

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON