YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số \(y = {x^3} - 2{x^2} + mx + 1\) đạt cực đại tại x=1

  • A. m=-1
  • B. m=1
  • C. m=4/3
  • D. Không tồn tại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có y' = 3x2 - 4x + m

  Hàm số đạt cực trị tại x = 1 thì y'(1) => m = 1

  Với m = 1 thì hàm số đã cho trở thành y = x3 - 2x2 + x + 1

  Ta có y' = 3x2 - 4x + 1, y'' = 6x - 4 Vì y''(1) = 2 > nên hàm số đạt cực tiểu tại x = 1.

  Do vậy không có m thỏa mãn. Chọn đáp án D.

  Chú ý. Sai lầm có thể gặp phải: khi giải y'(1) = 0 => m = 1 đã vội kết luận mà không kiểm tra lại, dẫn đến chọn đáp án B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45101

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON