AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng của Z là:

  • A. 92,1 gam. 
  • B. 80,9 gam
  • C. 84,5 gam.
  • D. 88,5 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bảo toàn khối lượng: 115,3 + mH2SO4 = mX +12+ mCO2 +mH2O

  Trong đó nH2SO4 = nH2O = nCO2 = 0,2 mol

  → mX = 110,5 gam

  Khi nung X → nCO2 = 0,5 mol

  BTKL: mX = mZ + mCO2  → mZ = 88,5 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>