AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất hữu cơ có công thức phân tử C4H6O4 không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu được ancol Y và m gam một muối. Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol Y thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Giá trị của a và m lần lượt là:

  • A. 0,1 và 16,6.
  • B. 0,2 và 12,8. 
  • C. 0,1 và 13,4. 
  • D. 0,1 và 16,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nY = nH2O - nCO2 = 0,1 mol → Số C của Y = nCO2/ nY = 2

  Vậy là C2H5OH hoặc C2H4(OH)2

  Do X (C4H6O4) không tráng gương, phản ứng KOH sinh ra Y nên X là: C2H5-OOC-COOH.

  → nX = a = nY = 0,1 mol

  Muối là (COOK)2 (0,1 mol) → m = 16,6 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>