AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 4,48 lít CO (đktc) phản ứng với 8 gam một oxit kim loại. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kim loại và hỗn hợp khí có tỉ khối với H2 là 20. Giá trị của m là:

  • A. 7,2. 
  • B. 3,2. 
  • C. 6,4.
  • D.  5,6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nkhí sau phản ứng = nCO = 0,2 mol

  Bảo toàn khối lượng: 0,2.28 + 8 = mkim loại + 0,2.2.20

  → mkim loại = 5,6 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA