AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

  • A. 6,38. 
  • B. 8,09. 
  • C. 10,43. 
  • D. 10,45

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Muối chứa: (H2N)2C3H5COO(0,02 mol), SO42- (0,02 mol), Cl- ( 0,06 mol), Na+ (0,04 mol), K+ ( 0,08 mol)

  ⇒ mmuối = 10,43 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA