AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng 620 ml dung dịch HNO3 1M vừa đủ thu được hỗn hợp khí X gồm hai khí và dung dịch Y chứa 8m gam muối. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thấy lượng NaOH phản ứng tối đa là 25,84 gam. Hai khí trong X là cặp khí nào sau đây:

  • A. NO và NO2
  • B. NO và H2.
  • C. NO và N2O. 
  • D. N2O và N2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Muối gồm Al3+ (a), NH4+ (b), NO3- (3a+b)

  mmuối = 213a + 80b = 8.27a

  nNaOH = 4a + b = 0,646 

  → a = 0,16 mol và b= 0,006 mol

  Bảo toàn N → nN(X) = 0,62 - nNH4+ - nNO3- = 0,128

  ne tạo khí = 3a - 8b = 0,432

  → Trung bình mỗi N+5 nhận 0,432/0,128 = 3,375e

  → X gồm NO (3e) và N2O (8e)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>