AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp A gồm 0,1 mol Mg; 0,04 mol Al; 0,15 mol Zn. Cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 13,23 gam. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là:

  • A. 0,6200.
  • B. 0,6975.
  • C. 0,7750.
  • D. 1,2400.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dễ thấy mMg + mAl + mZn = 13,23 → Không có khí thoát ra → Sản phẩm khử là NH4+

  Bảo toàn electron: 8nNH4+ = 2nMg + 3nAl + 2nZn

  → nNH4+ = 0,0775 mol

  → nHNO3 = 10nNH4+ = 0,775 mol

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>