AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Âm mưu của Mĩ và chính quyền Sài Gòn trong thủ đoạn dồn dân lập “Ấp chiến lược’ trong những năm 1961-1965 là gì?

  • A. đẩy lực lượng cách mạng khỏi các xã,  ấp tách dân khỏi cách mạng, tiến tới nắm dân, thực hiện chương trình bình định miền nam
  • B. cũng cố quyền lực cho chính quyền sài gòn
  • C. mở rộng vùng kiểm soát
  • D. bình định miền nam trong vòng 18 tháng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>