YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Kết quả lớn nhất của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960)là gì?

  • A. phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở thôn xã ở nam bộ và Trung bộ.
  • B. Ủy ban nhân dân tự quản tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ hình thành
  • C. Mặt trận dân tộc giải phóng Miền nam Việt nam ra đời(20/12/1960).
  • D. lực lượng vũ  trang được hình thành và phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA