AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt trong chiến lược “Việt nam hóa chiến tranh” so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là?

  • A. âm mưu “dùng người Đông dương đánh người Đông dương”
  • B. âm mưu “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”
  • C. âm mưu “dùng người việt đánh người việt”
  • D. âm mưu “thay đổi màu da trên xác chết”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA