AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành trung ương Đảng(9.1975) đề ra nhiệm vụ gì?

  • A. Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước.
  • B. Xây dựng CNXH ở hai miền Nam-Bắc.
  • C. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
  • D. Hoàn thành công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội sau chiến tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>