AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” do tổng thống nào của Mĩ đề ra:

  • A. tổng thống Bus cha
  • B. tổng thống G.Ken nơ đi
  • C. tổng thống Giôn Xơn
  • D. tổng thống Ních xơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>