ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 13 Điện năng - Công của dòng điện

Bài tập trắc nghiệm Điện năng - Công của dòng điện về Điện năng - Công của dòng điện - Vật lý 9 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

  • A. Jun (J) 
  • B. Niuton (N)
  • C. Kilôoat giờ (kW.h)        
  • D. Số đếm của công tơ điện
  • A. Thời gian sử dụng điện của gia đình.
  • B. Công suất điện mà gia đình sử dụng.
  • C. Điện năng mà gia đình đã sử dụng.
  • D. Số dụng cụ và thiết bị điện đang được sử dụng.
   
   
  • A. Ampe kế
  • B. Công tơ điện.
  • C. Vôn kế   
  • D. Đồng hồ đo điện vạn năng
  • A. 12 kW.h 
  • B. 400kW.h  
  • C. 1440kW.h        
  • D. 43200kW.h
  • A. 75kw.h
  • B. 45kw.h
  • C. 120kw.h
  • D. 156 kw.h
 • Câu 6:

   Một đoạn mạch có điện trở R được mắc vào hiệu điện thế U thì dòng điện chạy qua nó có cường độ I và công suất điện của nó là P. Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong thời gian t được tính theo công thức nào dưới đây?

  • A. \(A = \frac{{\wp .t}}{R}\)
  • B. A=RIt       
  • C. \(A = \frac{{{\wp ^2}}}{R}\)
  • D. A=UIt
 • Câu 7:

  Một hộ gia đình sử dụng đèn chiếu sáng với công suất tổng cộng là 150W, trung bình mỗi ngày trong 10 giờ; sử dụng tủ lạnh có công suất 100W, trung bình mỗi ngày trong 12 giờ và sử dụng các thiết bị điện thế khác có công suất tổng cộng là 500W, trung bình mỗi ngày trong 5 giờ. Tính tiền điện mà gia đình này phải trả mỗi tháng (30 ngày), cho rằng giá tiền điện là 1000 đồng/kW.h.

  • A. 198000 đồng
  • B. 132000 đồng
  • C. 165000 đồng
  • D. 156000 đồng
 • Câu 8:

  Một nồi cơm điện có số ghi trên vỏ là 220V-400W được sử dụng với hiệu điện thế 220V, trung bình mỗi ngày trong thời gian 2 giờ. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây nung của nồi .

  • A. 1,72A
  • B. 1,59A
  • C. 1,82A
  • D. 1,45A
 • Câu 9:

  Một nồi cơm điện có số ghi trên vỏ là 220V-400W được sử dụng với hiệu điện thế 220V, trung bình mỗi ngày trong thời gian 2 giờ. Tính điện năng mà nồi tiêu thụ trong 30 ngày.

  • A. 36kW.h
  • B. 20kW.h
  • C. 12kW.h
  • D. 24kW.h
 • Câu 10:

  Trong 30 ngày, chỉ số công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng điện trung bình mỗi ngày là 4 giờ, tính công suất tiêu thụ điện năng trung bình của gia đình này.

  • A. 750W
  • B. 600W
  • C. 720W
  • D. 690W
 • Câu 11:

  Trên một bóng đèn có ghi 12V-6W. Đèn này được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức trong 1 giờ. Hãy tính điện trở của đèn khi đó.

  • A. 25Ω
  • B. 20Ω
  • C. 24Ω
  • D. 27Ω
 • Câu 12:

  Một bóng đèn có ghi 12V-6W. Đèn này được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức trong 1 giờ. Tính điện năng mà đèn sử dụng  

  • A. 20,2kJ
  • B. 21,6kJ
  • C. 24kJ
  • D. 27kJ
 • Câu 13:

  Một khu dân cư có 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ sử dụng 4 giờ một ngày với công suất điện 120W.  Tính điện năng mà khu dân cư này sử dụng trong 30 ngày.

  • A. 2,862.1010J
  • B. 2,764.1010J
  • C. 2,345.1010J
  • D. 2,592.1010J
 

 

YOMEDIA
1=>1