• Câu hỏi:

  Trong 30 ngày, chỉ số công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng điện trung bình mỗi ngày là 4 giờ, tính công suất tiêu thụ điện năng trung bình của gia đình này.

  • A. 750W
  • B. 600W
  • C. 720W
  • D. 690W

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 90 số  = 90kW = 90000W

  Công suât tiêu thụ điện năng trung bình là:   \(\wp  = \frac{{90000}}{{30 \times 4}} = 750W\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

Được đề xuất cho bạn