Trong 30 ngày, chỉ số công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số.

 • Câu hỏi:

  Trong 30 ngày, chỉ số công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng điện trung bình mỗi ngày là 4 giờ, tính công suất tiêu thụ điện năng trung bình của gia đình này.

  • A. 750W
  • B. 600W
  • C. 720W
  • D. 690W

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 90 số  = 90kW = 90000W

  Công suât tiêu thụ điện năng trung bình là:   \(\wp  = \frac{{90000}}{{30 \times 4}} = 750W\)

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải
  Quảng cáo

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Quảng cáo

 

 

Được đề xuất cho bạn

CÂU HỎI KHÁC