YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong 30 ngày, chỉ số công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng điện trung bình mỗi ngày là 4 giờ, tính công suất tiêu thụ điện năng trung bình của gia đình này.

  • A. 750W
  • B. 600W
  • C. 720W
  • D. 690W

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 90 số  = 90kW = 90000W

  Công suât tiêu thụ điện năng trung bình là: 

   \(\wp  = \frac{{90000}}{{30 \times 4}} = 750W\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA