• Câu hỏi:

  Một bóng đèn điện có ghi 220V-100W được mắc vào hiệu điện thế 220V. Biết đèn này được sử dụng trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Điện năng tiêu thụ của bóng đèn này trong 30 ngày là bao nhiêu?

   

  • A. 12 kW.h 
  • B. 400kW.h  
  • C. 1440kW.h        
  • D. 43200kW.h

  Đáp án đúng: A

   Điện năng tiêu thụ của bóng đèn này trong 30 ngày là:

  Ta có: A= P.t.30 = 100.4.30 = 12000 w.h = 12k.w.h

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

Được đề xuất cho bạn