• Câu hỏi:

  Một bóng đèn điện có ghi 220V-100W được mắc vào hiệu điện thế 220V. Biết đèn này được sử dụng trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Điện năng tiêu thụ của bóng đèn này trong 30 ngày là bao nhiêu?

   

  • A. 12 kW.h 
  • B. 400kW.h  
  • C. 1440kW.h        
  • D. 43200kW.h

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   Điện năng tiêu thụ của bóng đèn này trong 30 ngày là:

  Ta có: A= P.t.30 = 100.4.30 = 12000 w.h = 12k.w.h

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC