Một bóng đèn điện có ghi 220V-100W được mắc vào hiệu điện thế 220V

 • Câu hỏi:

  Một bóng đèn điện có ghi 220V-100W được mắc vào hiệu điện thế 220V. Biết đèn này được sử dụng trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Điện năng tiêu thụ của bóng đèn này trong 30 ngày là bao nhiêu?

   

  • A. 12 kW.h 
  • B. 400kW.h  
  • C. 1440kW.h        
  • D. 43200kW.h

  Đáp án đúng: A

   Điện năng tiêu thụ của bóng đèn này trong 30 ngày là:

  Ta có: A= P.t.30 = 100.4.30 = 12000 w.h = 12k.w.h

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải
  Quảng cáo

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Quảng cáo

 

 

Được đề xuất cho bạn

CÂU HỎI KHÁC