• Câu hỏi:

  Điện năng được đo bằng dụng cụ nào dưới đây?

  • A. Ampe kế
  • B. Công tơ điện.
  • C. Vôn kế   
  • D. Đồng hồ đo điện vạn năng

  Đáp án đúng: B

  Điện năng được đo bằng dụng cụ: Công tơ điện.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

Được đề xuất cho bạn