Số đếm công tơ điện ở gia đình cho biết:

 • Câu hỏi:

  Số đếm công tơ điện ở gia đình cho biết:

  • A. Thời gian sử dụng điện của gia đình.
  • B. Công suất điện mà gia đình sử dụng.
  • C. Điện năng mà gia đình đã sử dụng.
  • D. Số dụng cụ và thiết bị điện đang được sử dụng.
  trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới
  Quảng cáo

  Đáp án đúng: C

  Số đếm công tơ điện ở gia đình cho biết: Điện năng mà gia đình đã sử dụng.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Quảng cáo

 

 

Được đề xuất cho bạn

CÂU HỎI KHÁC