• Câu hỏi:

  Một khu dân cư có 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ sử dụng 4 giờ một ngày với công suất điện 120W.  Tính điện năng mà khu dân cư này sử dụng trong 30 ngày.

  • A. 2,862.1010J
  • B. 2,764.1010J
  • C. 2,345.1010J
  • D. 2,592.1010J

  Đáp án đúng: D

  Công suất điện trung bình của cả khu dân cư là:

  ℘ = 4.30.500 = 60000W = 60kW.

  Điện năng khu dân cư sử dụng trong 30 ngày là:

  A = ℘.t = 60.4.30 = 720kW.h = 2,592.1010J.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

Được đề xuất cho bạn