YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một khu dân cư có 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ sử dụng 4 giờ một ngày với công suất điện 120W.  Tính điện năng mà khu dân cư này sử dụng trong 30 ngày.

  • A. 2,862.1010J
  • B. 2,764.1010J
  • C. 2,345.1010J
  • D. 2,592.1010J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công suất điện trung bình của cả khu dân cư là:

  ℘ = 4.30.500 = 60000W = 60kW.

  Điện năng khu dân cư sử dụng trong 30 ngày là:

  A = ℘.t = 60.4.30 = 720kW.h = 2,592.1010J.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA