Một khu dân cư có 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ sử dụng 4 giờ một ngày với công suất điện 120W.

 • Câu hỏi:

  Một khu dân cư có 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ sử dụng 4 giờ một ngày với công suất điện 120W.  Tính điện năng mà khu dân cư này sử dụng trong 30 ngày.

  • A. 2,862.1010J
  • B. 2,764.1010J
  • C. 2,345.1010J
  • D. 2,592.1010J

  Đáp án đúng: D

  Công suất điện trung bình của cả khu dân cư là:

  ℘ = 4.30.500 = 60000W = 60kW.

  Điện năng khu dân cư sử dụng trong 30 ngày là:

  A = ℘.t = 60.4.30 = 720kW.h = 2,592.1010J.

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải
  Quảng cáo

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Quảng cáo

 

 

Được đề xuất cho bạn

CÂU HỎI KHÁC