• Câu hỏi:

  Trên một bóng đèn có ghi 12V-6W. Đèn này được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức trong 1 giờ. Hãy tính điện trở của đèn khi đó.

  • A. 25Ω
  • B. 20Ω
  • C. 24Ω
  • D. 27Ω

  Đáp án đúng: C

  Điện trở của đèn là:   \(\wp  = \frac{{{U^2}}}{R} \Rightarrow R = \frac{{{U^2}}}{\wp } = \frac{{{{12}^2}}}{6} = 24{\rm{\Omega }}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

Được đề xuất cho bạn