• Câu hỏi:

  Một nồi cơm điện có số ghi trên vỏ là 220V-400W được sử dụng với hiệu điện thế 220V, trung bình mỗi ngày trong thời gian 2 giờ. Tính điện năng mà nồi tiêu thụ trong 30 ngày.

  • A. 36kW.h
  • B. 20kW.h
  • C. 12kW.h
  • D. 24kW.h

  Đáp án đúng: D

  Điện trở của dây nung của nồi:

   \(\wp  = \frac{{{U^2}}}{R} \Rightarrow R = \frac{{{U^{^2}}}}{\wp } = \frac{{{{\left( {220} \right)}^2}}}{{400}} = 121{\rm{\Omega }}\)

  Cường độ dòng điện chạy qua dây nung là:

   \(\wp  = UI \Rightarrow I = \frac{\wp }{U} = \frac{{400}}{{220}} = 1,82{\rm{A}}\)

   Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày:

  A = UIt = 220 x 1,82 x 30 x 3600 x 2

  = 86486400 (J) = 24kW.h

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

Được đề xuất cho bạn