YOMEDIA
VIDEO

Bài tập C1 trang 126 SGK Vật lý 9

Giải bài C1 tr 126 sách GK Lý lớp 9

Ảnh của vật trên tấm kính mở (đóng vai trò của phim) là ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngược chiều với vật? To hơn hay nhỏ hơn vật?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ảnh của vật trên phim là ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1 trang 126 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1