YOMEDIA
UREKA

Bài tập 47.4 trang 95 SBT Vật lý 9

Bài tập 47.4 trang 95 SBT Vật lý 9

Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 5 cm để chụp ảnh một người đứng cách máy 3 m.

a. Hãy vẽ ảnh của đỉnh đầu người ấy trên phim (không cần đúng tỉ lệ)

b. Dựa vào hình vẽ, hãy xác định khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Vẽ ảnh của vật:

b) Khoảng cách từ phim đến vật kính là:

\(\begin{array}{l} \Delta FA'B'{\rm{\;}} \sim \Delta FOI\\ \Rightarrow F{\rm{A'}} = F{\rm{O}} \times \frac{{A'B'}}{{OI}} = f \times \frac{{d'}}{d} \end{array}\)

Khoảng cách từ phim đến vật kính là:

\(d' = OA' = OF + FA' = f + f\frac{{d'}}{d}\)

Vậy \(d' = \frac{{df}}{{d - f}} = \frac{{300 \times 5}}{{300 - 5}} \approx 5,08cm\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47.4 trang 95 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON