YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 47.1 trang 95 SBT Vật lý 9

Bài tập 47.1 trang 95 SBT Vật lý 9

Ảnh của một vật trên màn hứng trong máy ảnh bình thường là:

A. ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.

B. ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.

C. ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

D. ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Ảnh của một vật trên màn hứng trong máy ảnh là ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật, vì vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ.

- Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47.1 trang 95 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON