YOMEDIA
UREKA

Bài tập 47.6 trang 96 SBT Vật lý 9

Bài tập 47.6 trang 96 SBT Vật lý 9

Chỉ ra câu sai. 

Máy ảnh cho phép ta làm được những gì?

A. Tạo ảnh thật của vật, nhỏ hơn vật.

B. Ghi lại ảnh thật đó trên phim hoặc bộ phân ghi ảnh.

C. Tháo phim hoặc bộ phận ghi ảnh ra khỏi máy.

D. Phóng to và in ảnh trong phim hoặc bộ phận ghi ảnh trên giấy.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Vì máy ảnh cho phép ta tạo ảnh thật của vật, nhỏ hơn vật, ghi lại ảnh thật đó trên phim hoặc bộ phân ghi ảnh. tháo phim hoặc bộ phận ghi ảnh ra khỏi máy. Nên đáp án sai là đáp án D.

- Chọn đáp án D

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47.6 trang 96 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON